Sensa magazin o nama

Jahanje daje nadu. Ruši ograničenja. Pruža osećaj slobode i ljubavi. Zato je danas ovaj vid terapije veoma cenjen, zastupljen i sve više pomaže pojedincima i grupama koji imaju želju i volju za rad na sebi.

Nastavi sa čitanjem

Terapije uz pomoć konja

Od početka avgusta sprovodimo terapije u okviru novoformiranog servisa za podršku, aktivnosti i terapije uz pomoć konja u okviru servisa za podršku SOŠO “Milan Petrović”, pod pokroviteljstvom Grada Novog Sada. Trenutno na terapije dolaze najmlađi i najradosniji, desetoro dece iz vrtića “Milan Petrović”

Nastavi sa čitanjem

Uskoro “The Art of Leadership” seminari i team building programi

Nauka i psihologija došle su do zaključka da su konji, zbog svog ponašanja i senzibiliteta, odlični terapeuti i medijumi za širok spektar psihoterapija, koučinga i osvešćivanja pojedinaca i grupa. Tako nastaju rasprostranjeni self-awareness, leadership i teambuilding programi sa konjima, prepoznati od najuspešnijih pojedinaca i kompanija širom sveta“.

Nastavi sa čitanjem

Konj je ogledalo osobe sa kojom je

 
Konj uvek teži osećanju sigurnosti i mira. U prirodi je konj  “plen” i uvek je na oprezu. Ako čovek, iz bilo kog razloga, pokušava nasilno da ga kontroliše, kod konja se razvija strah.
Kada se čovek ne ponaša prirodno i opušteno pored konja plaši ga. Takođe, nepoštovanje (neprikladno dodirivanje, pokreti, zvuci, misli i osećanja) razvija strah i konj neće adekvatno reagovati na jahačeve zahteve.
Kada čovek počne svesno i prikladno da postupa sa konjem, saradnja počinje. Konj tada pravovremeno reaguje na svaki jahačev zahtev. Kada čovek sačeka i uoči taj odgovor, neverbalna komunikacija se razvija, konju se pokazuje priznanje i poštovanje. Dakle, poverenje i poštovanje se sa konjima stiče po istom principu kao sa ljudima.
Konj zahteva pozitivno navođenje i vođstvo od čoveka. Jahačeva je dužnost da konju prilazi onako kako dobar roditelj prilazi detetu: s ljubavlju, saosećanjem, strpljenjem i doslednošću.
Jahač koji nauči i razume ovu dinamiku u odnosu, te razvije načine ponašanja neophodne da bi se povezao sa konjem, preneće tu veštinu i na ostale aspekte života.

Misija

Poboljšanje kvaliteta života deci i odraslima sa posebnim potrebama kroz Terapiju uz Pomoć Konja (TPK) i Aktivnosti uz Pomoć Konja (APK).

Vizija

Najbolji centar za terapeutski rad sa konjima za osobe sa posebnim potrebama. Kroz specijalni odnos sa i prema konjima.....više

Koncept

Aktivnosti uz Pomoć Konja (APK) su prepoznate i priznate kao najdelotvornija forma rekreacione terapije koju osobe sa posebnim potrebama mogu da dobiju....više